Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στα θέματα της διοργάνωσης μιας εκδήλωσης, ανεξαρτήτως είδους (π.χ. συναυλία, θεατρική παράσταση, συνέδριο, ομιλία, εικαστική έκθεση, εμπορική έκθεση, γάμος, κτλ.).


Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη κάθε τομέα, ειδικότερα δε στα στελέχη που σχετίζονται με τις αποφάσεις για τέτοιου είδους διοργανώσεις ή συμμετέχουν ενεργά στην διοργάνωση των εκδηλώσεων.

Επίσης το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν και άτομα που θα ήθελαν να πάρουν τις πρώτες βασικές γνώσεις για να αρχίσουν να ασχολούνται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων.


Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Στόχος εκδήλωσης
 • Ομάδα στόχος (target group)
 • Κύριοι παίκτες
 • Δημιουργία ομάδας
 • Check list
 • Εύρεση χώρου
 • Οικονομικά – σύνταξη προϋπολογισμού – εκτέλεση προϋπολογισμού
 • Θέματα ασφάλειας και ασφάλισης
 • Χωροταξία – επιμέλεια χώρων εκδήλωσης
 • Διαπίστευση – προσκλήσεις – εισιτήρια
 • Μετακινήσεις
 • Διαμονή Διατροφή συμμετεχόντων
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Υγειονομική υποστήριξη
 • Επικοινωνία – προβολή
 • Αντικείμενα και δώρα εκδήλωσης
 • Προγράμματα εκτός εργασιών
 • Θέματα προσωπικού
 • Δημοσιογράφοι – ΜΜΕ
 • Ειδικά θέματα
 • Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση


Τρόπος διεξαγωγής:

Το σεμινάριο διεξάγεται με δύο τρόπους, τόσο δηλαδή μέσω διαδικτύου όσο και εκ του σύνεγγυς. Η ανακοίνωση των ημερομηνιών γίνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την πραγματοποίηση του κάθε σεμιναρίου.

Επίσης μπορεί να προγραμματιστεί και ενδοεταιρικό σεμινάριο σε περίπτωση που κάποιος φορέας επιθυμεί να εκπαιδεύσει τα στελέχη του. Σε αυτή την περίπτωση το σεμινάριο μπορεί να προσαρμοστεί και στις ιδιαίτερες ανάγκες του φορέα.


Κόστος:


Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανακοινώνεται κάθε φορά μαζί με τις ημερομηνίες διεξαγωγής. Για τις περιπτώσεις ενδοεταιρικών σεμιναρίων γίνεται ειδική συμφωνία.


Δήλωση ενδιαφέροντος:


Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ggccseminars@gmail.com